Gezinstherapie

Als gezin doorloop je samen een heel levenstraject. Verschillende fasen of gebeurtenissen in jullie leven kunnen een aanpassing vragen van de verschillende gezinsleden (bijvoorbeeld de puberteit, een echtscheiding of het vormen van een nieuw-samengesteld gezin). Elke aanpassing kan gepaard gaan met een aantal moeilijkheden of uitdagingen. In gezinstherapie is er ruimte om samen met de therapeut hierbij stil te staan, samen op zoek te gaan naar nieuwe perspectieven om met deze levensgebeurtenissen om te gaan.

De doelgroep waar ik me tot richt zijn gezinnen met jongeren vanaf 16 jaar.

Werkwijze

Na de aanmelding vindt een intake plaats. Dit is een eerste kennismaking met het gezin, waarbij de moeilijkheden in het gezinssysteem in kaart worden gebracht en er ruimte gemaakt wordt om te bespreken met welke verwachtingen jullie op gesprek komen. De therapeut zal zich steeds ‘meerzijdig partijdig opstellen’, wat wil zeggen dat er plaats is voor de mening en de visie van elk gezinslid. Om deze reden zal er binnen de gezinstherapie het liefst aan de slag gegaan worden met heel het gezin. Uit de praktische overwegingen is dit natuurlijk niet steeds mogelijk en sluiten gezinsleden soms aan in verdere sessies. In therapie wordt er samen op zoek gegaan naar hoe men met de moeilijkheden kan omgaan en het evenwicht binnen het gezin opnieuw hersteld kan worden. Afhankelijk van de situatie kan er ook geopteerd worden om een aantal individuele sessies te laten plaatsvinden. Gezinsgesprekken vinden meestal tweewekelijks of maandelijks plaats. Een sessie gezinstherapie duurt telkens 60 minuten.