Individuele Psychotherapie

Iedereen heeft wel eens een periode waarin het minder goed gaat, waarin er meer gepiekerd wordt, je vaker boos of verdrietig bent, je emoties meer op de voorgrond staan, je minder energie hebt, er meer onzekerheid is,… Meestal gaan die periodes vanzelf over. Soms is dat niet het geval en is er meer aan de hand, dan kan psychotherapie een hulp zijn. Psychotherapie is een behandelmethode aangewezen bij problemen zoals depressie, burn-out/bore-out, angsten, slaapproblemen/vermoeidheid, levensfasemoeilijkheden, verwerkingsproblemen, piekeren, boosheid, onzekerheid, relatiemoeilijkheden, stress, hoogsensitiviteit, zingevingsvragen, (chronische) ziekte, emotionele of familiale moeilijkheden, perfectionisme,…

De doelgroep waar ik me tot richt, zijn jongeren vanaf 16 jaar en volwassenen.

Werkwijze

Na de aanmelding vindt een intake plaats. Dit is een eerste kennismaking waarin wordt besproken met welke verwachtingen je op gesprek komt. Er wordt in kaart gebracht wie je bent, wat er goed gaat in je leven, wat er minder goed gaat en wat je graag anders zou willen. De therapie bestaat uit wekelijkse of tweewekelijkse gesprekken van telkens 45 minuten. In therapie ga ik samen met jou op zoek naar de krachten en mogelijkheden in je leven. We bekijken welke dynamieken hebben geleid tot de situatie zoals ze nu is en creëren wegen waar je je beter bij voelt. Door inzicht te krijgen in jezelf, je gedachten en gevoelens, je voorgeschiedenis,… kunnen bepaalde zaken een andere betekenis krijgen en anders worden aangepakt. Daarbij is er ook aandacht voor de context; je familie, werk en vrienden spelen immers een belangrijke rol in je leven en hoe je je voelt. Naarmate de therapie vordert, kan er meer tijd tussen de gesprekken komen; dit wordt steeds samen bekeken.

Indien aangewezen, kan er samengewerkt worden met huisarts, psychiater of andere zorgverleners.

Terugbetaling

Gedeeltelijke terugbetaling door de mutualiteit is soms mogelijk. Als erkende psycholoog heb ik een samenwerkingsovereenkomst met verschillende mutualiteiten. Aangezien de voorwaarden voor terugbetaling kunnen verschillen, neem je hiervoor best contact op met je mutualiteit.