Relatietherapie

Relatietherapie is een psychotherapievorm voor koppels die bestaat uit gesprekken met beide partners. Soms stellen koppels vast dat ze reeds lange tijd naast elkaar leven, maken ze vaak ruzie over dezelfde dingen, lopen ze steeds weer vast of is er sprake van onverwerkte moeilijkheden. Er kan sprake zijn van seksuele problemen, jaloersheid, ontrouw, agressie, koppig stilzwijgen of er kunnen conflicten zijn over verschillende thema’s (opvoeding van de kinderen, schoonfamilie,…). Relatietherapie is een kans om samen uit te zoeken hoe dit komt en hoe men er verandering in kan brengen.

Werkwijze

Relatietherapie is erop gericht de verbindende krachten in de relatie weer sterker te maken en de communicatie te verbeteren zodat koppels opnieuw meer verbondenheid in hun relatie kunnen vinden. Na de aanmelding vindt een intake plaats. Dit is een eerste kennismaking waarin wordt besproken met welke verwachtingen jullie op gesprek komen. Er wordt in kaart wie jullie zijn, wat er goed gaat in jullie leven, wat er minder goed gaat en wat jullie graag anders zouden willen. De therapie bestaat uit wekelijkse of tweewekelijkse gesprekken van telkens 60 minuten. In therapie wordt er gekeken welke dynamieken er aanwezig zijn tussen de partners, hoe er gecommuniceerd wordt, wat de invloed van de persoonlijke voorgeschiedenis is,…. Onuitgesproken gevoelens en gedachten kunnen worden uitgesproken, in een veilige ruimte kan worden gepraat rond verdriet, kwaadheid, gekwetstheid, angst,… Door inzicht te krijgen en uit te klaren hoe elkeen zich voelt in de relatie, kan er ruimte gemaakt worden om nieuwe dingen uit te proberen, op zoek te gaan naar een nieuw evenwicht zodat beide partners zich terug goed kunnen voelen in de relatie. Naarmate de therapie vordert, kan er meer tijd tussen de gesprekken komen; dit wordt steeds samen bekeken. Afhankelijk van de noden van elke partner of in teken van verdere uitklaring, kan er tevens geopteerd worden om een aantal individuele sessies te laten plaatsvinden.