Wat is verschil met pedicure?

Een podoloog gaat zowel curatief als preventief te werk. Dit wil zeggen dat we steeds de oorsprong van een klacht opsporen en al dan niet behandelen, of dat we klachten proberen te voorkomen. Een podoloog behandelt nagel- en voet problemen bij al dan niet aanwezige systemische aandoeningen     (diabetes, reuma, …). Een pedicure gaat werken vanuit een cosmetisch oogpunt en staat in voor een hygiënische voetverzorging.